Precisie bemesting

Dit is de nieuwste ontwikkeling op ons bedrijf. Het is plaats specifiek bemesten dmv taakkaarten. Dit betekend dat we de meststoffen alleen op de plekken toedienen waar het nodig is. Hierdoor ontstaat minder afspoeling naar oppervlakte water en minder inspoeling naar grondwater.